حمید شاه آبادی

30آبان
کارگردان تازه‌نفس در کورس سری‌سازی سیما/ قفل «پایتخت» باز می‌شود؟

کارگردان تازه‌نفس در کورس سری‌سازی سیما/ قفل «پایتخت» باز می‌شود؟

خبرگزاری مهر -گروه هنر- عطیه مؤذن: «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی ویژه‌ای است که در پایان هر هفته به […]

25آبان
انتشارات مدرسه سوار بر امواج مسئله‌ها حرکت کند

انتشارات مدرسه سوار بر امواج مسئله‌ها حرکت کند

تهران (پانا) – همزمان با آغاز هفته‌ی کتاب و کتاب خوانی ویژه برنامه‌های جشن سی سالگی انتشارات مدرسه با عنوان […]

-