حمله انتحاری

17مهر
حمله انتحاری در مسجد شیعیانِ قندوز افغانستان/ فیلم دلخراش

حمله انتحاری در مسجد شیعیانِ قندوز افغانستان/ فیلم دلخراش

نیوز: انفجار در مسجد شیعیانِ قندوز بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی به جا گذاشت.انفجاری در مسجد شیعیان در ولایت […]

-