حملات هوایی

04مهر
پنتاگون: برای ادامه حملات هوایی در افغانستان به اجازه طالبان نیاز نداریم!

پنتاگون: برای ادامه حملات هوایی در افغانستان به اجازه طالبان نیاز نداریم!

نیوز: پنتاگون: برای ادامه حملات هوایی در افغانستان به اجازه طالبان نیاز نداریم.سخنگوی پنتاگون گفت که نیروی هوایی آمریکا به […]

-