حقوق کارگر

24شهریور
سکوت کارگران در برابر حذف مزایای شغلی از ترس بیکاری

سکوت کارگران در برابر حذف مزایای شغلی از ترس بیکاری

به گزارش نیوز، تمام مولفه های وزارت کار، برای تمام مشمولان قانون کار«لازم الاجرا» است اما مشاهده می شود که […]

23اسفند
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹

به گزارش نیوز، علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره جزئیات حقوق کارگران اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ […]

-