حقوق کارکنان

22خرداد
افزایش ۲۶درصدی حقوق کانیوزن دولت و بازنشستگان

افزایش ۲۶درصدی حقوق کانیوزن دولت و بازنشستگان

به گزارش نیوز،  جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی  در دیدار با معاون اول رئیس جمهور، به ارائه گزارشی […]

29اردیبهشت
پرداخت‌های کانیوزن به کجا رسید؟

پرداخت‌های کانیوزن به کجا رسید؟

به گزارش نیوز، طبق قانون بودجه امسال باید دستگاه‌ها اطلاعات کانیوزن از جمله کانیوزن  رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین، […]

20اردیبهشت
آخرین مهلت ثبت اطلاعات و آمار حقوقی کانیوزن

آخرین مهلت ثبت اطلاعات و آمار حقوقی کانیوزن

به گزارش نیوز، بعد از اینکه در چند سال گذشته تکالیف قانون برای ورود دستگاه ها به ثبت اطلاعات کانیوزن […]

04اردیبهشت
تغییرات فیش ‌حقوقی کانیوزن در سال ۹۹

تغییرات فیش ‌حقوقی کانیوزن در سال ۹۹

به گزارش نیوز، آن چه در مورد وضعیت حقوق کانیوزن در سال جاری اتفاق افتاد اعمال افزایش متوسط ۱۵ درصدی […]

-