حقوق سربازان

13آذر
توضیحات مهم محمدباقر نوبخت درباره یارانه‌ها

توضیحات مهم محمدباقر نوبخت درباره یارانه‌ها

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: دولت امسال ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر دارد که در این میان ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن درآمدها هستند.  از این میان ۲۹۸  میلیارد برای فروش اوراق و ۹۵ هزار میلیارد هم سهم در بورس داریم.

23مهر

وزیر دفاع درباره حقوق سربازان وظیفه به مجلس پاسخ می دهد

به گزارش نیوز،  علی خضریان در خصوص حقوق دریافتی سربازان وظیفه ، گفت: در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت […]

-