حسادت

01اردیبهشت
غیرت یا حسادت؟/ چگونه باید این حس را مهار کرد!

غیرت یا حسادت؟/ چگونه باید این حس را مهار کرد!

حسادت واکنشی در برابر تهدید حس شده – واقعی یا خیالی – نسبت به یک رابطه ارزشمند است. کمی حسادت […]

30بهمن
چرا حس حسادت در ما به وجود می آید؟

چرا حس حسادت در ما به وجود می آید؟

اگر چه اغلب افراد احساس حسادت را در برخی مواقع و به شکلی خفیف تجربه می‌کنند، اما برای برخی دیگر […]

30بهمن
از کجا می‌توانید متوجه شوید حسادت‌های همسرتان ناسالم است؟

از کجا می‌توانید متوجه شوید حسادت‌های همسرتان ناسالم است؟

  حسادت ناسالم در زندگی مشترک فرض ما این است که حسادت، یک هیجان است.که البته برخی می‌گویند که یک هیجان صرف […]

-