حرکت عمومی به سمت تمدن نوین اسلامی

18آذر
استنباط مکتب انقلاب اسلامی از اندیشه رهبر انقلاب

استنباط مکتب انقلاب اسلامی از اندیشه رهبر انقلاب

به گزارش ، پایه‌های شناختی ِکشف نگاه مکتبی در اندیشه رهبری، دارای سه‌گام مترتب بر هم است؛ گام نخست، شناخت […]

17آذر
معرفی کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی

معرفی کتب ده گانه مکتب انقلاب اسلامی

به گزارش ، ویژگی‌های این کتب به این صورت هست که در این کتب هیچ سخنی به‌غیراز بیانات رهبر معظم […]

-