حرم

17مهر
پشت پرده ماجرای هنجارشکنی و لیسیدن ضریح در شب شهادت امام رضا/فیلم
شیعه انگلیسی

پشت پرده ماجرای هنجارشکنی و لیسیدن ضریح در شب شهادت امام رضا/فیلم

در اوایل شیوع کرونا زمانی که حرم های شریف برای مدتی بسته شد تا شرایط کرونایی تثبیت شود برخی از هنجارشکنان با خشونت خود را به ضریح حرم های شریف رسانده و با حرکت دور از احترام بارگاه های مقدس اقدام به لیسیدن ضریح های مقدس کرده بودند.

-