حرم عبدالله شاه قاضي مزار

27مرداد
موسیقی قوالی پاکستان/امجد صابری”خواننده” در این راه به قتل رسید!

موسیقی قوالی پاکستان/امجد صابری”خواننده” در این راه به قتل رسید!

نیوز: تقریباً دو سال پس از کشته شدن عماد صبری که خواننده قوالی پاکستانی در کراچی بود، موسیقی عبادی فرقه […]

-