حذف صفر

27اردیبهشت
صفرهایی که بود و نبودشان چندان کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد

صفرهایی که بود و نبودشان چندان کمکی به اقتصاد کشور نخواهد کرد

به گزارش نیوز، حامد قادرزاده  اظهار کرد: حذف چهار صفر از واحد پول ملی موضوع جدیدی در دنیا نیست و […]

22اردیبهشت
توصیه‌‎های مهم به تازه واردان بورس و صاحبان سهام عدالت

توصیه‌‎های مهم به تازه واردان بورس و صاحبان سهام عدالت

    به گزارش نیوز، مرتضی بکی حسکوئی، استادیار اقتصاد و مدیردفتر مدلسازی اقتصاد ایران، دانشگاه امام صادق(ع) است. وی […]

-