جنوا

26تیر
پنالتی‌گیرترین تیم‌های اروپا؛ عقاب‌ها از رئال جلوترند

پنالتی‌گیرترین تیم‌های اروپا؛ عقاب‌ها از رئال جلوترند

به گزارش نیوز، در هفته‌های گذشته پنالتی‌های سرنوشت‌سازی برای بعضی تیم‌ها گرفته شد. صحبت از رئال‌مادرید و البته یوونتوس است که این […]

26تیر
پنالتی‌گیرترین تیم‌های فصل جاری اروپا؛ عقاب‌ها از رئال جلوتر اند

پنالتی‌گیرترین تیم‌های فصل جاری اروپا؛ عقاب‌ها از رئال جلوتر اند

به گزارش نیوز، در هفته‌های گذشته پنالتی‌های سرنوشت‌سازی برای بعضی تیم‌ها گرفته شد. صحبت از رئال‌مادرید و البته یوونتوس است که این […]

-