جان لنون

16بهمن
چهلمین سالمرگ جان لنون؛ به صلح یک شانس بده

چهلمین سالمرگ جان لنون؛ به صلح یک شانس بده

برترین‌ها: تصورش را کنید که پاى رادیو نشسته‌اید و شبکه رادیویی ناگهان برنامه‌اش را قطع می‌کند و شروع می‌کند به […]

13بهمن
چهره‌های مشهوری که به دست هوادارانشان کشته شدند

چهره‌های مشهوری که به دست هوادارانشان کشته شدند

خبرگزاری تابناک: در روز ۸ دسامبر ۱۹۸۰ چپمن در بیرون خانه لنون چرخ می‌زند. البته اتفاق عجیبی نبود، هر روز […]

-