تیم فوتبال پورتو پرتغال

02اسفند
عددبازی با گل تاریخی مهدی طارمی

عددبازی با گل تاریخی مهدی طارمی

گل طارمی در دقیقه دوم به ثمر رسید. اگر چه کارگردان تلویزیونی تا آخر مسابقه اصرار داشت زمان گل طارمی […]

01اسفند
مهدی طارمی؛ کاکا دریا موجه!

مهدی طارمی؛ کاکا دریا موجه!

در تاریخ پورتو انبوهی از مهاجمان بزرگ فوتبال بازی کرده‌اند. از رادامل فالکائو و خامس رودریگس تا هالک و بقیه. […]

-