تفسیر

01اردیبهشت
تفسیر غزلی بسیار زیبا از سعدی (غزل ۶۱۵)

تفسیر غزلی بسیار زیبا از سعدی (غزل ۶۱۵)

تفسیر غزل۶۱۵ از سعدی: ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی جهان و هر چه در او هست […]

06دی
تفسیر غزل زیبایی از عطار (غزل ۳)

تفسیر غزل زیبایی از عطار (غزل ۳)

  ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا 💜تفسیر: ای […]