تغییرات اقلیمی

08آذر
نیروگاه خورشیدی فضایی: منبع تولید انرژی آینده+عکس

نیروگاه خورشیدی فضایی: منبع تولید انرژی آینده+عکس

نیوز:یکی از راه‌های ممکن برای تأمین انرژی، تولید انرژی خورشیدی در فضا است که مزایای زیادی دارد. نیروگاه خورشیدی فضایی می‌تواند در تمام طول روز رو به خورشید بگردد. اتمسفر زمین نیز مقداری از نور خورشید را جذب و منعکس می‌کند، بنابراین، سلول‌های خورشیدی بالای اتمسفر نور خورشید بیشتری دریافت می‌کنند و انرژی بیشتری تولید می‌کنند.

09اسفند
آسیب پذیری شدید زیرساخت‌های حمل و نقل اروپا در برابر تغییرات اقلیمی

آسیب پذیری شدید زیرساخت‌های حمل و نقل اروپا در برابر تغییرات اقلیمی

به گزارش نیوز، یک کمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل در یک بررسی که عنوان شده اولین مورد از این نوع است، […]

-