ای‌اف‌سی

16فروردین
آیا AFC در حق ایران ظلم کرد؟

آیا AFC در حق ایران ظلم کرد؟

AFC ناجوانمردانه حق میزبانی را از ایران گرفت. کنفدراسیون فوتبال آسیا با نام اختصاری ای‌اف‌سی نهاد اداره‌کنندهٔ فوتبال در آسیا است. این […]