ایهود المرت

۱۰تیر
اعتراف نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناکامی در سوریه برای مقابله با ایران+فیلم

اعتراف نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به ناکامی در سوریه برای مقابله با ایران+فیلم

ایهود المرت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی درباره حضور ایران در سوریه مسائلی را مطرح کرد.