اینترنت ایران

۱۷آبان
گزارش وضعیت کیفیت اینترنت کشور منتشر شد + سند

گزارش وضعیت کیفیت اینترنت کشور منتشر شد + سند

نیوز :بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های پهن باند ثابت از ۵۸ هزار و ۳۱۰ اشتراک در سال ۹۲ به ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۳۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن باند سیار از اشتراک صفر در سال ۹۲ به ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۶ اشتراک در سال ۹۹ رسیده است.