ایست قلب

۱۳مرداد
سیستم پیش بینی ایست قلبی در ایران طراحی شد

سیستم پیش بینی ایست قلبی در ایران طراحی شد

کد خبر: ۱۵۹۷۵۹ تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ – ۱۴:۳۶ پژوهشگران گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس با […]