ایستاگرام

۰۵اسفند
فوتبالیست معروف برزیلی قتلش را تکذیب کرد !

فوتبالیست معروف برزیلی قتلش را تکذیب کرد !

رکنا حوادث رکنا : آدریانو ریبیرو ، فوتبالیست معروف برزیلی با انتشار یک پیام در ایستاگرام، خبر به قتل رسیدنش […]