ایساتیس

۲۲آبان
«ایساتیس» به مراحل پایانی رسید

«ایساتیس» به مراحل پایانی رسید

مستند بلند سینمایی «ایساتیس» آخرین ساخته علیرضا دهقان فیلمساز جوان کشورمان به مراحل پایانی رسید.