ایرفلوت

۲۲آبان
روسیه پروازهای خود به ایران را از سر می گیرد

روسیه پروازهای خود به ایران را از سر می گیرد

شرکت هواپیمایی ایرفلوت روسیه پروازهای مستقیم بین تهران - مسکو را از ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) از سر می گیرد.