ایرا

۲۹تیر
آخرین آمار کرونا در ایران در ۲۹ تیر ۹۹/ فوت ۲۰۹ نفر از بیماران در ۲۴ ساعت گذشته

آخرین آمار کرونا در ایران در ۲۹ تیر ۹۹/ فوت ۲۰۹ نفر از بیماران در ۲۴ ساعت گذشته

ویروس کرونا همچنان قربانی می گیرد و سرعت رشد آمار مبتلایان در این روزها سبب نگرانی مردم و مسئولین شده است. […]