ایران و کوبا

۲۱دی
ایران و کوبا با اتکا به توان خود واکسن کرونا تولید می‌کنند

ایران و کوبا با اتکا به توان خود واکسن کرونا تولید می‌کنند

ایران و کوبا، دو کشور تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا طی توافق باهم قصد دارند واکسن کرونا تولید کنند. خبرگزاری انگلیسی […]