ایران فرهنگی

۱۳آبان
​نگذاریم ایران از نظر فرهنگی تکه‌تکه شود/ کشورهای منطقه در حال مصادره “میراث نوروز” به نام خود هستند

​نگذاریم ایران از نظر فرهنگی تکه‌تکه شود/ کشورهای منطقه در حال مصادره “میراث نوروز” به نام خود هستند

وزیر علوم بر ضرورت همسویی نهادهای فرهنگی و مجامع تاثیرگذار بین‌المللی در توسعه میراث فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: […]