ایتان نائیه

۱۷دی
تل‌آویو کاردار سفارت خود در ابوظبی را انتخاب کرد

تل‌آویو کاردار سفارت خود در ابوظبی را انتخاب کرد

بعد از توافق رژیم صهیونیستی و امارات عربی متحده برای عادی‌سازی روابط، گفته می‌شود تل‌آویو کاردار سفارت خود در ابوظبی […]