ایتالیا و فرانسه

۱۸فروردین
کرونا و سیاست در ایران و جهان

کرونا و سیاست در ایران و جهان

محمد صدری   آمار تلفات کرونا در کشورهای مختلف، تاکنون از چند منظر بررسی شده است. مثلا گفته شده آمار […]