ایالت تسنی

۰۶دی
پروازهای شهر نشویل آمریکا متوقف شد

پروازهای شهر نشویل آمریکا متوقف شد

 در پی انفجار شهر نشویل ایالت تنسی آمریکا، پروازهای فرودگاه نشویل به حالت تعویق درآمده است. سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا […]