ایاران

۰۹آذر
علی صحرایی مجددا مدیرعامل بورس شد

علی صحرایی مجددا مدیرعامل بورس شد

نیوز: علی صحرایی مرداد ۷۷ در سازمان کارگزاران بورس در سمت کارشناسی مدیریت بررسی سهام و طرح‌ها و اردیبهشت ۸۱ در سمت کارشناس مسئول بازرسی و بازار قرار گرفت.