اکوسیستم

۲۹آبان
مسیر حمایت از صنایع داخلی کدام است؟

مسیر حمایت از صنایع داخلی کدام است؟

نیوز:طبیعتا صادرات کالا و خدمات مبتنی بر فناوری های پیشرفته و بی نیازی از واردات در محصولاتی که اهمیت استراتژیک برای امنیت ملی یک کشور دارند همراه با تراز تجاری مثبت جزء نقاط قوت اقتصادی بسیار مهم هر کشوری خواهد بود.