اپن آمریکا

25شهریور
اولین قهرمانی تیِم در آمریکا؛ فرصت‌طلبی دومینیک در غیاب بزرگان

اولین قهرمانی تیِم در آمریکا؛ فرصت‌طلبی دومینیک در غیاب بزرگان

به گزارش نیوز، فینال تنیس اپن آمریکا در بخش مردان بامداد دوشنبه بین دومینیک تیم و الکساندر زورف برگزار شد و […]

24شهریور
تیم – زورف‌‌‌؛ به دنبال اولین قهرمانی

تیم – زورف‌‌‌؛ به دنبال اولین قهرمانی

به گزارش نیوز، دومینیک تیم، تنیس‌باز اتریشی توانست به دومین فینال گرند‌اسلم خود در سال ۲۰۲۰ برسد و این کار را با […]

18شهریور
بزرگان تنیس دنیا درباره حرکت جوکوویچ چه نظری داشتند؟

بزرگان تنیس دنیا درباره حرکت جوکوویچ چه نظری داشتند؟

    به گزارش نیوز، برخورد توپی که نواک جوکوویچ زد به گلوی داور خط‌نگه‌دار باعث محرومیت او از تنیس اُپن […]

-