ايرانيان چگونه داراي نام‌خانوادگي‌شدند؟

۳۰مرداد
دردسری از دوره رضاخان که هنوز باقی است

دردسری از دوره رضاخان که هنوز باقی است

به گزارش مشرق، نخستین تشکیلات ثبت‌احوال در ایران در سوم دی ماه ۱۲۹۷ شمسی راه‌اندازی شد؛ یک واحد اداری زیرمجموعه […]