اویل پرایس

۲۴آذر
ایران از افزایش فروش نفت خود مطمئن است

ایران از افزایش فروش نفت خود مطمئن است

اویل پرایس در تحلیلی به افزایش فروش نفت ایران در سال آینده پرداخت‌. به گزارش ایلنا به نقل از اویل […]