اوگاندا

۱۷آذر
سفرای جدید ۴ کشور رونوشت استوارنامه خود را تقدیم «ظریف» کردند

سفرای جدید ۴ کشور رونوشت استوارنامه خود را تقدیم «ظریف» کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفرای جدید کشورهای، ایالات متحده مکزیک، اوگاندا، اندونزی و تونس امروز با محمدجواد ظریف وزیر امور […]