اوماروسا نیومن

۰۹دی
اعترافات دستیار سابق ترامپ درباره حال روحی او

اعترافات دستیار سابق ترامپ درباره حال روحی او

«اوماروسا نیومن» دستیار اسبق رئیس جمهور آمریکا گفت، او پس از شکست در انتخابات در حال سپری کردن دوره‌ای از […]