اولیور ژیرو

۱۱فروردین
پشت پرده کنایه سنگین بنزما به مهاجم چلسی

پشت پرده کنایه سنگین بنزما به مهاجم چلسی

به گزارش خبرورزشی، بین کریم بنزما و اولیویه ژیرو هرگز رابطه خوبی وجود نداشته و این یک مساله جدید نیست. اتفاقی که […]