اولین کاندید واکسن کرونا

۲۲آبان
آماده سازی واکسیناسیون کرونا در آلمان

آماده سازی واکسیناسیون کرونا در آلمان

اختصاصی «تابناک باتو» ـ نخستین واکسن ویروس کرونا در ماه‌های پیش روی در دسترس مردم آلمان قرار خواهد گرفت. روز […]