اولین مریضخانه ایران+عکس

۱۲مهر
مریض‌خانه دولتی با غذا و لباس رایگان/ اولین بیمارستان ایران چگونه ساخته شد؟

مریض‌خانه دولتی با غذا و لباس رایگان/ اولین بیمارستان ایران چگونه ساخته شد؟

به گزارش مشرق، بیمارستان به عنوان نهادی برای درمان و آموزش پزشکی در دانشگاه «جندی شاپور» ایران و در زمان ساسانیان […]