اولین شب آرامش

۱۵آذر
دلم می‌خواست در «بی گناهان» یک گام جلوتر از «اولین شب آرامش باشم

دلم می‌خواست در «بی گناهان» یک گام جلوتر از «اولین شب آرامش باشم

احمد امینی کارگردان سریال «بی‌گناهان» که پیش‌تر لز آن «اولین شب آرامش» را کارگردانی کرده است، گفت: بعد از اولین […]