اولسان کره‌جنوبی

۰۱دی
بیهوش شدن ۲ دختر خرمشهری به خاطر بازی پرسپولیس / شب گذشته رخ داد

بیهوش شدن ۲ دختر خرمشهری به خاطر بازی پرسپولیس / شب گذشته رخ داد

۲ دختر جوان که هوادارتیم پرسپولیس بودند به دلیل باخت شب گذشته این تیم از هوش رفتند.یکی از این دختران به […]