اوضاع عراق

۱۰دی
شکست آمریکا در منطقه، واشنگتن را به برهم زدن اوضاع عراق واداشته

شکست آمریکا در منطقه، واشنگتن را به برهم زدن اوضاع عراق واداشته

 «عدی الشعلان» نماینده عراقی عضو ائتلاف الفتح از شکست آمریکا در تحقق اهدافش در غرب آسیا گفت و تصریح کرد […]