اهمیت

14مهر
چگونه بدون اینکه “دوستت دارم” را به زبان بیاورم به عشقم بگویم دوستش دارم؟

چگونه بدون اینکه “دوستت دارم” را به زبان بیاورم به عشقم بگویم دوستش دارم؟

نیوز: اگر در فکر این هستید که چگونه به کسی نشان دهید که به او اهمیت می دهید یا او […]

17شهریور
چرا پنجشیر برای طالبان مهم است؟ /پنجشیر طالبان را پولدار می کند؟

چرا پنجشیر برای طالبان مهم است؟ /پنجشیر طالبان را پولدار می کند؟

نیوز: طالبان به هر قیمتی شده می خواهد بر پنجشیر تسلط پیدا کند. اما چرا اهمیت پنجشیر تا این حد […]

-