انیماتور

13بهمن
یادبودی از آقای جین پدر تام و جری/ نوستالوژی از جنس کارتون محبوب همه ما

یادبودی از آقای جین پدر تام و جری/ نوستالوژی از جنس کارتون محبوب همه ما

یک خانه بزرگ با معماری خاص آمریکایی شامل شیروانی، اتاق ناهارخوری مجلل، کتابخانه، پشت بامی که شیروانی داشت، حیاط بزرگی […]

08بهمن
تاک تاکر انیماتور «باب اسفنجی» درگذشت

تاک تاکر انیماتور «باب اسفنجی» درگذشت

    تاک تاکر انیماتور آثاری مثل «باب اسفنجی» و «هی آرنولد» در ۵۹ سالگی درگذشت.ویلیام آزبورن “تاک” تاکر سوم […]

-