الکساندر زورف

25شهریور
اولین قهرمانی تیِم در آمریکا؛ فرصت‌طلبی دومینیک در غیاب بزرگان

اولین قهرمانی تیِم در آمریکا؛ فرصت‌طلبی دومینیک در غیاب بزرگان

به گزارش نیوز، فینال تنیس اپن آمریکا در بخش مردان بامداد دوشنبه بین دومینیک تیم و الکساندر زورف برگزار شد و […]

24شهریور
تیم – زورف‌‌‌؛ به دنبال اولین قهرمانی

تیم – زورف‌‌‌؛ به دنبال اولین قهرمانی

به گزارش نیوز، دومینیک تیم، تنیس‌باز اتریشی توانست به دومین فینال گرند‌اسلم خود در سال ۲۰۲۰ برسد و این کار را با […]

12تیر
بمان در خانه‌ات و جان دیگران را به خطر نینداز!

بمان در خانه‌ات و جان دیگران را به خطر نینداز!

به گزارش نیوز، نیک کرگوریس، تنیس‌باز استرالیایی به شدت از الکساندر زورف همتای آلمانی خودش بابت ویدئویی که زورف را در یک […]

-