الزرفی

۲۲فروردین
از اتهام صدامی بودن الزرفی تا مبارزه الکاظمی با صدام عفلقی

از اتهام صدامی بودن الزرفی تا مبارزه الکاظمی با صدام عفلقی

مهسا مژدهی: بالاخره تکلیف عراق با الزرفی مشخص شد و او جایش را به الکاظمی رئیس دستگاه امنیتی عراق داد […]