الحاق کریمه به روسیه

۲۸آذر
تمدید تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا

تمدید تحریم‌های ضد روسی اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا تحریم‌های ضد روسی خود را برای ۶ ماه دیگر تمدید کرد. به این ترتیب، اعتبار تحریم‌ها تا انتهای […]