التماس

23مرداد
سوره و دعاهایی که برای شفای بیماران سفارش شده است؟

سوره و دعاهایی که برای شفای بیماران سفارش شده است؟

نیوز: الا بذکر الله تطمئن القلوب ، قطعا با یاد خدا دل ها آرام می گیرد. برای شفای بیماران می […]

-