اقلیم سنی

۳۰مهر
ادامه تلاش های آمریکا برای تجزیه عراق

ادامه تلاش های آمریکا برای تجزیه عراق

به گزارش افکارنیوز،  یک منبع مطلع در عشایر عراق از توطئه جدید ایالات متحده آمریکا با برخی از عشایر استان […]