اقلیم دیرینه

۱۵آذر
اثرات باورنکردنیِ تغییرات اقلیمی بر تضعیف یا تقویت حکومت‌ها/ خلیج فارس ۱۷هزار سال پیش از آب تهی بود/ چگونه ایران بین دو ابرقاره ساندویچ می‌شود؟

اثرات باورنکردنیِ تغییرات اقلیمی بر تضعیف یا تقویت حکومت‌ها/ خلیج فارس ۱۷هزار سال پیش از آب تهی بود/ چگونه ایران بین دو ابرقاره ساندویچ می‌شود؟

یکی از اعضای پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی با اشاره به قدمت بوجود آمدن دریاها و شکل‌گیری خلیج فارس […]